Onderzoekscentrum preventie overgewicht zwolle

Daarnaast is er gekeken, vanuit het perspectief van de zorgverleners, welke verschillen en overeenkomsten er tussen de zorg voor allochtone en autochtone kinderen met overgewicht en obesitas zijn. Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven.

Kinderen in West gezond en wel? In tabel 1 is de respons van ouders en zorgverleners schematisch weergegeven.

onderzoekscentrum preventie overgewicht zwolle

Can recommend onderzoekscentrum preventie overgewicht zwolle does not

  • Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van delen van de inhoud. Ook streven we naar een aanduidbare stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 JOGG-gemeenten.
  • Rinda den Besten Lid. Een eindevaluatie van een wijkgerichte aanpak ter preventie van overgewicht in Holtenbroek en Diezerpoort, twee wijken in Zwolle.
  • Suzanne Pieper Programmamanager Ketenaanpak.

Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar. Hierbij wordt de aansluiting bij selectieve preventie bewaakt. Bij allochtone gezinnen is bijvoorbeeld ook geen cultuur van sportclubs, op voetbal gaan of op korfbal gaan of op tennis.

De vragen in de vraagroute zijn gebaseerd op de vraagroute die ontwikkeld is voor de focusgroepen met zorgverleners uit voorgaand onderzoek. De gegevens mogen met.

Onderzoekscentrum preventie overgewicht zwolle
Rated 5/5 based on 67 review
hibiscus thee afvallen 7473 | 7474 | 7475 | 7476 | 7477 kokend water drinken afvallen